Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Savetima 15 nacionalnih manjina u Srbiji, organizovala je sajam na kojem su se kroz muziku, ples, kostime i rukotvorine predstavile različite kulture. Na poziv Nacionalnog saveta Roma izveli smo šest pesama.