Nacionalni savet Roma izabralo je GRUBB da predstavlja romsku kulturu u okviru proslave Dana evropske kulturne baštine.