GRUBB je toliko oduševio Udruženje za afirmaciju kulture, organizatore ovog događaja čiji je cilj promovisanje dečje kreativnosti i talenata, da su nas drugi put u istoj godini pozvali da nastupamo na ovom događaju koji se održava dva puta godišnje na otvorenom.