Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji i EU Info centar u Beogradu organizovali su događaj kojim je obeležen Svetski dan Roma i tako čestitali GRUBB-u prvo mesto EU nagrade za integraciju Roma. Pored kraćeg nastupa i izložbe naših fotografija, GRUBB je predstavila Silvia Sinani.