GRUBB je izveo tri pesme i zabavio sve učesnike i takmičare na košarkaškom turniru u organizaciji JIC Beograd, u cilju prikupljanja sredstava za Istraživačku stanicu Petnica.