12 GRUBB izvođača pevalo je zajedno sa romskim studentima Aven, Aven na proslavi Međunarodnog dana Roma.