GRUBB je zajedno sa učenicima ove škole nastupao na prirebi koja je ujedno bila i završnica četvoromesečnog projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Đaci OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ uživali su učeći pesme i plesne korake svojih vršnjaka iz GRUBBa.