Ovaj plesni događaj, koji se istovremeno odigravao u 17 gradova u Srbiji, organizovao je Centar za unapređenje društvene svesti Super građanin, u cilju promocije zdravih životnih navika, naglašavajući posebno problem konzumiranja alkohola među mladima. Događaj su podržali Ministarstvo za sport i omladinu i švedska organizacija IOGT-NTO, a podršku su dali i volonteri Mladih ambasadora. GRUBB se pridružio ovom plesnom događaju zabave bez alkohola na kom su svi učesnici dobili majice. Zabava se nastavila u Café Paris Art Ame uz muziku i bezalkoholna pića.