Grupa studenata magistara LCF-a, koju je predvodila Jasmin da Silva (Jasmine da Silva) pokrenula je ovaj projekat da pomogne i podrži Pretty Loud, prvi romski ženski bend. Kreirajući kostime, video i promotivni material, doprinose da važna poruka romskih devojaka stigne i do najšire publike.

Ukoliko želite da saznate više ili pomognete u finansiranju ovog uzbudljivog projekta molimo pogledajte link:

https://fundrazr.com/prettyloud?ref=ab_0Aagdl8p4cu0Aagdl8p4cu