GRUBB se na proslavi Nacionalnog Rotary dana predstavio kratkom prezentacijom i kroz muzičko plesni nastup pet GRUBB pesama. Pridružili su se drugim organizacijama, udruženjima građana, kompanijama i Rotary klubovoma iz cele Srbije, koji su predstavili svoje najuspešnije projekte. Ljubaznošću Rotary kluba Metropolitan Beograd, koji je organizovao celokupan događaj, GRUBB je primio donaciju, lap top, kao nagradu i podršku za dalji uspešan rad.