Ovaj nastup rezultat je uspešne trogodišnje saradnje sa Nemačkom školom u Beogradu, započete na projektu prevođenja priča zbirke GRUBB Stories. Naši najuspešniji izvođači, ali i hor Nemačke škole nastupili su ovom prilikom pred internacionalnom publikom koju su činile porodice i prijatelji GRUBB-a i Nemačke škole.