Međunarodni klub žena Beograda, organizovao je​ ovaj zabavni festival različitih kulutra kako bi prikupili sredstva za finansiranje obrazovanja dece koja žive u siromaštvu u Srbiji. GRUBB je nastupao zajedno sa Ruskom plesnom školom, Una Saga Serbica, PAGA škola indijskog plesa, Erin Fiddle grupa irskog plesa i El Olor Del Alma flamensko plesni centar.