GRUBB je izabran da nastupi na događaju potpisivanja saradnje pet srpskih opština na projektu ReLOaD (Regionalni program Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu). ReLOaD je podstaknut od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija radi podrške saradnje između OCD i lokalnih vlasti.
GRUBB je izabran kao primer dobre prakse, organizacije civilnog društva čiji su projekti tri godine uzastopno podržani od strane  Ministarstva kulture i informisanja, ali  i Sekretarijata kulture grada Beograda. Izveli su dve pesme pred publikom u kojoj su bili predstavnici UNDP Srbija, Delegacije EU u Srbij i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.