Još jedan nastup GRUBBa zajedno sa učenicima osnovnih škola,  folklornih grupa i trubača, na proslavi Međunarodnog dana Roma u Kulturnom centru  u Sremskoj Mitrovici .